TOWNS IN YOBE STATE

yobe%2Bcentral%2Bmosque

List Of All The Towns In
Yobe State

Below are
towns in Yobe State alongside the local government areas in which they are
found.
To learn
more about any of these towns in Yobe State, click on the town’s name. You will
be taken to a special page for the town, where you can learn about its history,
culture and contemporary living.

List Of Towns In Bade

·        
Dagona
·        
Gwio
Kura
·        
Katuzu
·        
Lawan
Audu
·        
Lawan
Al Wali
·        
Lawan
Fannami
·        
Lawan
Musa
·        
Sarkin
Hausawa
·        
Tagali
·        
Sugum
·        
Usur
·        
Dawayo
·        
Zangon
Musa
·        
Zangon
Umaru

List Of Towns In Bursari

·        
Bayamari
·        
Damnawa
·        
Juluri
·        
Danani
·        
Dapchi
·        
Garun
Dole
·        
Garin
Alkali
·        
Guba
·        
Guji
·        
Metalari
·        
Kaliyari
·        
Kurnawa
·        
Masaba

List Of Towns In Damaturu

·        
Bindigari
·        
Fawari
·        
Damakasu
·        
Damaturu
·        
Gabir
·        
Maduri
·        
Kalallawa
·        
Gabai
·        
Kukareta
·        
Warsala
·        
Maisandari
·        
Waziri
Ibrahim Estate
·        
Murfa
Kalam
·        
Nayinawa
·        
Njiwaji
·        
Gwange
·        
Sasawa
·        
Kabaru

List Of Towns In Geidam

·        
Asheikri
·        
Balle
·        
Gallaba
·        
Meleri
·        
Damakarwa
·        
Kusur
·        
Dejina
·        
Fukurti
·        
Futchimiram
·        
Gumsa
·        
Hausari
·        
Kawuri
·        
Ma’anna
·        
Dagambi
·        
Shame
Kura
·        
Dilawa
·        
Zurgu
Ngilewa
·        
Borko

List Of Towns In Gujba

·        
Bunigari
·        
Lawanti
·        
Buniyadi
·        
Dadingel
·        
Goniri
·        
Gotala
·        
Gotumba
·        
Gujba
·        
Mallam
Dunari
·        
Mutai
·        
Ngurbuwa
·        
Wagir

List Of Towns In Gulani

·        
Bara
·        
Borno
Kiji
·        
Tetteba
·        
Bularafa
·        
Bumsa
·        
Dokshi
·        
Gabai
·        
Gagure
·        
Garin
Tuwo
·        
Gulani
·        
Kushimaga
·        
Njibulwa
·        
Ruhu

List Of Towns In Fika

·        
Daya
·        
Chana
·        
Fika
·        
Anze
·        
Gadaka
·        
Shembire
·        
Gudi
·        
Dozi
·        
Godo
Woli
·        
Janga
·        
Boza
·        
Mubi
·        
Fusami
·        
Garin
Wayo
·        
Ngalda
·        
Dumbulwa
·        
Shoye
·        
Garin
Aba
·        
Turmi
·        
Maluri
·        
Zangaya
·        
Mazawaun

List Of Towns In Fune

·        
Abakire
·        
Ngenlshengele
·        
Shamka
·        
Alagarno
·        
Borno
Kiji
·        
Ngarho
·        
Bebbende
·        
Damagum
·        
Daura
·        
Bulanyiwa
·        
Dubbul
·        
Bauwa
·        
Dogon
Kuka
·        
Gishiwari
·        
Gununu
·        
Fune
·        
Ngelzarma
·        
Milbiyar
·        
Lawan
Kalam
·        
Gaba
Tasha
·        
Aigada
·        
Dumbulwa
·        
Gudugurka
·        
Marmar
·        
Jajere
·        
Banellewa
·        
Babbare
·        
Kayeri
·        
Kollere
·        
Kafaje
·        
Mashio

List Of Towns In Jakusko

·        
Buduwa
·        
Saminaka
·        
Dumbari
·        
Gidgid
·        
Bayam
·        
Gorgoram
·        
Jaba
·        
Jakusko
·        
Jawur
·        
Katamma
·        
Lafiya
Loi Loi
·        
Muguram
·        
Zabudum
·        
Dachia

List Of Towns In Karasuwa

·        
Bukarti
·        
Fajiganari
·        
Garin
Gawo
·        
Gasma
·        
Jaji
Maji
·        
Karasuwa
·        
Wachakal
·        
Waro
·        
Yajiri

List Of Towns In Machina

·        
Bogo
·        
Damai
·        
Dole
·        
Falimaram
·        
Kom
Komma
·        
Kuka
Yasku
·        
Lamisu
·        
Machina
·        
Maskandare
·        
Taganama

List Of Towns In Nangere

·        
Chilariye
·        
Dadiso
·        
Chukuriwa
·        
Dawasa
·        
Garin
Baba
·        
Dazigau
·        
Degubi
·        
Kukuri
·        
Chiromari
·        
Langawa
·        
Darin
·        
Nangere
·        
Pakarau
Kare Kare
·        
Pakarau
Fulani
·        
Tikau
·        
Watinani

List Of Towns In Nguru

·        
Bulabulin
·        
Bulanguwa
·        
Dabule
·        
Dumsai
·        
Dogon
Kuka
·        
Garbi
·        
Bambori
·        
Hausari
·        
Kanuri
·        
Maja
Kura
·        
Mirba
Kabir
·        
Mirba
Aagir
·        
Nglaiwa

List Of Towns In Potiskum

·        
Bare
Bare
·        
Bauyal
·        
Lalai
Dumbulwa
·        
Bolewa
·        
Danchuwa
·        
Bula
·        
Dogo
Nini
·        
Dogo
Tebo
·        
Hausawa
·        
Mamudo
·        
Ngojin
·        
Alaraba
·        
Yerimaram
·        
Garin
Daye
·        
Badejo
·        
Nahuta

List Of Towns In Tarmuwa

·        
Babangida
·        
Barkami
·        
Bulturi
·        
Biriri
·        
Churokusko
·        
Jumbam
·        
Koka
·        
Sungul
·        
Koriyel
·        
Lantaiwa
·        
Mafa
·        
Mandadawa
·        
Shekau

List Of Towns In Yunusari

·        
Bultuwa
·        
Mar
·        
Yaro
·        
Daratoshia
·        
Degaltura
·        
Ngamzai
·        
Dekwa
·        
Dilala
·        
Kalgi
·        
Mairari
·        
Mozogun
·        
Kujari
·        
Ngirabo
·        
Wadi
·        
Kafiya
·        
Zajibiri
·        
Dumbal

List Of Towns In Yusufari

·        
Alanjirori
·        
Gumshi
·        
Guya
·        
Jebuwa
·        
Kajimaram
·        
Sumbar
·        
Kaska
·        
Tulotulowa
·        
Kumagannam
·        
Mai
Malari
·        
Mayori
·        
Yusufari

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket
Scroll to Top