TOWNS IN RIVERS STATE

rivtaf%2Bgolf%2Bestate%2Bph


List Of All The Towns In
Rivers State

Below are
towns in Rivers State and the local government areas in which they are found.
To learn
more about any of these towns in Rivers State, click on the town’s name. You
will be taken to a special page for the town, where you can learn about its
history, culture and contemporary living.

List Of Towns In
Abua-Odual

·        
Abua
·        
Agada
·        
Akani
·        
Anyu
·        
Emago
Kugbo
·        
Emelego
·        
Emughan
·        
Okpeden
·        
Otapha

List Of Towns In Ahoada
East

·        
Ahoada
·        
Akoh
·        
Uppata

List Of Towns In Ahoada
West

·        
Ediro
·        
Igbuduya
·        
Joinkrama
·        
Okarki
·        
Ubie

List Of Towns In Akuku
Toru

·        
Alise
Group
·        
Briggs
·        
Georgewill
·        
Jack
·        
Kula
·        
Manuel
·        
Obonoma

List Of Towns In Andoni

·        
Agwut
Obolo
·        
Asarama
·        
Ataba
·        
Ekede
·        
Ikuru
town
·        
Ngo
town
·        
Samanga
·        
Unyeada
·        
Unyen
Gala

List Of Towns In Asari
Toru

·        
Buguma
·        
Isia

List Of Towns In Bonny

·        
Bonny

List Of Towns In Degema

·        
Bakana
·        
Bille
·        
Bukuma
·        
Degema
·        
Obuama
·        
Tomble

List Of Towns In Emohua

·        
Egbeda
·        
Elele
Alimini
·        
Emohua
·        
Ibaa
·        
Obelle
·        
Odegu
·        
Ogbakiri
·        
Omudioga
·        
Akpadu
·        
Rumuekpe
·        
Rundele
·        
Ubimini

List Of Towns In Eleme

·        
Agbonchia
·        
Akpajo
·        
Alesa
·        
Aleto
·        
Alode
·        
Ebubu
·        
Ekporo
·        
Eteo
·        
Ogale
·        
Onne

List Of Towns In Etche

·        
Afara
·        
Akpoku
·        
Umuoye
·        
Akwa
·        
Odogwa
·        
Egbu
·        
Egwi
·        
Opiro
·        
Igbo
Etche
·        
Igbodo
·        
Mba
·        
Ndashi
·        
Nihi
·        
Obibi
·        
Akwukabi
·        
Obite
·        
Odufor
·        
Okehi
·        
Owu
·        
Ozuzu
·        
Ulakwo

List Of Towns In Gokana

·        
B’dere
·        
Bera
·        
Biara
·        
Bodo
·        
Bomu
·        
Derken
·        
Deeyor
·        
Nweribiara
·        
K’Dere
·        
Kpor
·        
Lewe
·        
Gbe
·        
Mogho
·        
Nweol
·        
Gioko
·        
Barako
·        
Yeghe

List Of Towns In Ikwerre

·        
Aluu
·        
Apani
·        
Elele
·        
Igwuruta
·        
Isiokpo
·        
Omademe
·        
Ipo
·        
Omagwa
·        
Omerelu
·        
Ozuaha
·        
Ubima
·        
Umuanwa

List Of Towns In Khana

·        
Baen
·        
Kpean
·        
Duburo
·        
Bane
·        
Bargha
·        
Beeri
·        
Bori
·        
Boue
·        
Gwara
·        
Kaa
·        
Eeken
·        
Kaani
·        
Kono
·        
Kwawa
·        
Liueku
·        
Nyokuru
·        
Lorre
·        
Luebe
·        
Kpaa
·        
Okwali
·        
Opuoko
·        
Kalaoko
·        
Sii
·        
Betem
·        
Kbaabbe
·        
Sogho
·        
Taabaa
·        
Uegwere
·        
Wiiya
Kara
·        
Zaakpori

List Of Towns In Obio/Akpor

·        
Choba
·        
Elelenwo
·        
Oro
Igwe
·        
Ozuoba
·        
Ogbogoro
·        
Rukpoku
·        
Rumueme
·        
Rumuigbo
·        
Rumukwuta
·        
Rumuodara
·        
Rumuodomanya
·        
Rumuokoro
·        
Rumuokwu
·        
Rumuolumeni
·        
Rumuomasi
·        
Worji

List Of Towns In
Ogba/Egbema/Ndoni

·        
Egbema
·        
Egi
·        
Igburu
·        
Ndoni
·        
Omoku
town
·        
Usomini

List Of Towns In Ogu/Bolo

·        
Bolo
·        
Ogu
·        
Ele
·        
Wakama

List Of Towns In Okrika

·        
Kalio
·        
Ogan
·        
Ogoloma
·        
Okrika

List Of Towns In Omuma

·        
Ariraniiri
·        
Owu
Ahia
·        
Eberi
Dikeomuoo
·        
Obibi
·        
Ajuloke
·        
Obiohia
·        
Ofeh
·        
Ohimogho
·        
Oyoro
·        
Umuajuloke
·        
Umuogba

List Of Towns In
Opobo/Nkoro

·        
Dappaye
Amakiri
·        
Diepiri
·        
Jaja
·        
Kalaibiama
·        
Nkoro
·        
Queens
Town
·        
Ukonu

List Of Towns In Oyigbo

·        
Asa
·        
Azuogu
·        
Komkom
·        
Obeakpu
·        
Obete
·        
Ogberu
·        
Okoloma
·        
Oyigbo
·        
Umuagbai

List Of Towns In Port
Harcourt

·        
Abuloma
·        
Diobu
·        
Elekahia
·        
Mgbundukwu
·        
Nkpolu
Oroworukwo
·        
Ochiri
·        
Rumukalagbor
·        
Ogbunabali
·        
Orogbum
·        
Oromineke
·        
Ezimgbu
·        
Rumuobiekwe
·        
Rumuwoji
·        
Port
Harcourt township

List Of Towns In Tai

·        
Botem
·        
Gbeneo
·        
Kpite
·        
Korokoro
·        
Koroma
·        
Horo
·        
Nanabie
·        
Kira
·        
Borobara
·        
Gio
·        
Kporghor
·        
Gbam
·        
Nonwa
·        
Barryira
·        
Bara
Ale
·        
Sime
·        
Ban
Ogoi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket
Scroll to Top